Szymon Brodziak otrzymał tytuł Najlepszego Fotografa Reklamowego Roku na międzynarodowym konursie fotograficznym Prix de la Photographie Paris 2016 (Px3).

Zwycięska sesja to projekt dla marki Bizuu pt. „Wolna jak ptak, kobieca jak Bizuu”, która otrzymała Złoty Medal w kategorii Moda oraz Srebrny Medal w kategorii Prasa. Ponadto Brodziak zdobył dwa Brązowe Medale za Kaledarz Rossmann oraz najnowszą publikację InPosnania.
Pulę nagród polskiego fotografa w tym prestiżowym konkursie uzupełnia aż 7 wyróznień w kategorii Sztuka, Portret, Moda oraz Uroda m.in. za edytorial Rolls Royce Wraith oraz kalendarz z Leonorą Jiménez.

Px3 to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów fotograficznych w Europie, którego jury składa się z międzynarodowych autorytetów w branży fotograficznej z Paryża, Londynu i Nowego Jorku. W jubileuszowej 10. edycji konkursu, jury Px3 wyłoniło zwycięzców spośród tysięcy zgłoszeń z ponad 85 krajów.

Fotografie nagrodzone w konkursie zostaną wystawione w galerii Espace Beaurepaire w Paryżu, 12 lipca 2016 oraz opublikowane w Rocznym Albumie Px3.

Przedstawiamy nagrodzone fotografie z udziałem naszej modelki - Kamili Dudzińskiej :)

Pozycjonowanie Stron , powered by Quick.Cart
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Tatiana Złotowicz Tatiz Agency z siedzibą przy ul. Rolnej 43b/38, w Poznaniu (61-487), tel.: 793540886 adres e-mail: info@tatiz-agency.pl
2. Celem zbierania danych jest zawarcie i rozliczenie potencjalnej umowy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy oraz jej rozliczenie.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty ściśle współpracujące z Agencją.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.