Casting tatiz-agency.pl

imie nazwisko
data urodzenia rok miesiąc dzień
opis doświadczenia
adres zamieszkania
np. Katowice, ul. Katowicka 20/1
email numer telefonu
język
włosy
biust talia biodra obuwie wzrost
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3


Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na dobrowolne zamieszczenie wymienionych na tej stronie danych osobowych oraz zdjęć z moim wizerunkiem, w zbiorze personalnym Agencji Modelek i Modeli "Tatiz Agency". Mam zapewnione prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Wypełniając powyższy formularz, przesyłam swoje zdjęcia, do których mam pełne prawo.